Protihlukové stěny

Proč PHS s firmou ALGON, a.s.?

Na českém trhu působíme od roku 1992, jsme dlouhodobě zavedená a zkušená společnost v oboru provádění gabionových a protihlukových staveb a ve výrobě a montáži ocelových konstrukcí. Realizaci protihlukových stěn provádíme také včetně vypracování projektu a cenové nabídky.

Do konce roku 2012 jsme realizovali protihlukové stěny o výměře téměř 100.000 m².

Všechny protihlukové stěny realizované naší firmou splňují požadavky na předepsané akustické vlastnosti doložitelné výrobci, jako je vzduchová neprůzvučnost (schopnost protihlukových stěn snížit hladinu akustického tlaku zvukových vln procházejících přes tyto stěny) a zvuková pohltivost (schopnost pohlcovat zvuk).

Co jsou protihlukové stěny ?

Protihlukové stěny slouží ke snížení hluku ze silničního provozu a zabraňují přímému přenosu zvuku vzduchem. Staví se zejména ve městech u hlavních pozemních komunikací, u železničních tratí a u dálnic.

Protihlukové stěny jsou založeny na vrtaných železobetonových pilotách o průměru do 900 mm a hloubky do 6,5 m. PHS je také zakládána na betonový základ např. římsa mostu pomocí vrtaných kotev se sloupky s patkou. Do železobetonových pilot jsou zapuštěny (zabetonovány) železobetonové nebo ocelové sloupky průřezu H, do kterých jsou v nadzemní části zasouvány panely. V nadzemní části do výšky max. 1 m jsou uloženy betonové soklové panely, na které se stěnové panely PHS ukládají.

Jak fungují protihlukové stěny znázorňuje následující obrázek:

protihluk2.png

Obrázek použit z www.casopisstavebnictvi.cz

 

Výhody protihlukových stěn

 • prostorová nenáročnost
 • rychlá montáž, v případě havárie rychlá demontáž
 • variabilní vzhled
 • Vysoká absorpce zvuku
 • jsou šetrné k životnímu prostředí – ekologicky přínosné
  barevná a materiálová pestrostPevnost a odolnost vůči povětrnostním vlivůmOdolnost vůči vlhkostiSamočištěníBezúdržbový provoz
 

Druhy protihlukových stěn

 • Betonové/železobetonové
 • Tyto PHS fungují jako pohltivé nebo odrazivé stěny
 • PHS z recyklovaných plastů
 • Dřevěné
 • Fungují jako pohltivé i odrazivé protihlukové stěny
 • Průhledné
 • Používají se především na mostech
 • Materiálem je plexisklo z polykarbonátu nebo z PMMA (polymetylmetakrylát)
 

 

 

 


 

 

Pevnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům
Odolnost vůči vlhkosti
Samočištění
Bezúdržbový provoz